Fundacja Network Creations to właściwi partnerzy do pomocy przy rozwoju Twojego biznesu

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm oraz udzielaniem wsparcia dla przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne. Przygotujemy dla Ciebie plan i zadbamy o wszystkie niezbędne aspekty z tym związane takie jak obsługa marketingowa czy prawna.


Naszą misją jest kompleksowe wsparcie Twojego biznesu!

Głównymi działaniami Network Creations są promowanie przedsiębiorczości, kompleksowe działania marketingowe dla firm, pomoc od A do Z w zakresie ekspansji międzynarodowej firm. Pomagamy w rozwijaniu kontaktów i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z państw europejskich i nie tylko. Aktywnie działamy na rzecz udzielania pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz pomocy wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym na arenie międzynarodowej.

Wpływamy na poprawę innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki

Zajmujemy się organizacją konferencji naukowych, seminariów, szkoleń, warsztatów oraz wydarzeń promujących polską przedsiębiorczość w Polsce i za granicą. Bierzemy czynny udział w wydarzeniach związanych z promowaniem rozwoju eksportu produktów i usług świadczonych przez podmioty polskie i zagraniczne. Realizujemy projekty naukowe, prowadzimy badania, sporządzamy ekspertyzy oraz analizy i publikujemy raporty.

Wspomagamy rozwój gospodarczy

Aktywnie działamy na rzecz współpracy międzynarodowej z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których celem jest rozwój polskiej przedsiębiorczości i współpracy międzypaństwowej.
Ponadto nasza fundacja prowadzi również działalność wspomagającą rozwój oraz aktywizację wspólnot i społeczności lokalnych. Współpracujemy z polskimi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których celem jest rozwój przedsiębiorczości, w tym na arenie międzynarodowej. Działamy na rzecz na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Wydarzenia


 

 

 

Fundacja Network Creations współorganizuje Warsaw Global Business Forum. Wydarzenie ma na celu prezentację sukcesów, osiągnięć firm w zakresie wprowadzania na zagraniczne rynki polskich produktów i usług. Forum służy także pozyskaniu niezbędnej wiedzy, nawiązaniu relacji oraz wymianie doświadczenia przy internacjonalizacji przedsiębiorstw.


Aktywnie działamy na rzecz wsparcia i edukacji na wielu płaszczyznach. Szukasz kompetentnych osób prowadzących szkolenia w tym zakresie? Sprawdź nas!

Fundacja Network Creations organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria dla firm zainteresowanych ekspansją międzynarodową.

Promujemy i wspieramy firmy oraz przedsiębiorcze jednostki/osoby w każdym zakresie. Dzielimy się doświadczeniem i motywujemy do działania.

Współpraca

Fundacja ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w tym na arenie międzynarodowej. Pomagamy przedsiębiorstwom uzyskać kapitał na internacjonalizację przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami publicznymi oraz podmiotami prywatnymi. Oferujemy pełne wsparcie dla firm planujących ekspansję
na rynki zagraniczne.

Analiza wybranego rynku

Kompleksowa obsługa konsultingowa i marketingowa wraz z wdrożeniem

Wprowadzenie na rynek produktów, towarów i usług

Szkolenia dla firm

Zapraszamy do współpracy firmy ukierunkowane na rozwój zagraniczny, poszukujące nowych kontaktów biznesowych oraz do szerokiego współdziałania w zakresie rozwoju firm.Skontaktuj się z nami

Czekamy na Twoją wiadomość:
kontakt@networkcreation.pl
tel. 606 691 708

Biuro fundacji:

Network Creations
ul. Bernardyńska 5/73
02-904 Warszawa

KRS 0000610581
NIP 9591971064
REGON 364103070